ΕΛ.ΠΑ.Π

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην συλλογικότητα, διαβάστε πρώτα το αυτοπαρουσιαστικό “Ποιοί είμαστε” και τις “Αρχές Λειτουργίας” ώστε να δείτε αν σας κάνουμε και μετά επικοινωνείστε μαζί μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *