ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛ.ΠΑ.Π.

Η τακτική συνέλευση είναι το βασικό όργανο της συλλογικότητας. Πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση & η συμμετοχή σ΄αυτήν είναι απαραίτητη για την καλύτερη λειτουργία της συλλογικότητας αλλά και για να μην αποφασίζουν κάποιοι εξ ονόματος όλων. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής είναι καλό να προηγείται ειδοποίηση. Κρίνουμε σημαντική την συμμετοχή στην τακτική συνέλευση γιατί αποτελεί την πιο ζωτική διαδικασία μιας συλλογικότητας που στέκεται εχθρικά απέναντι σε κάθε μορφή ιεραρχίας και ανάθεσης.
Εναλλαγή ρόλων: Ωστόσο αντιλαμβανόμαστε ότι η λογική της ανάθεσης και ο κίνδυνος της άτυπης ιεραρχίας ελλοχεύει σε όλες τις πολιτικές και μη διαδικασίες. Για αυτό λοιπόν, αλλά και γιατί διατηρούμε τη γνώμη ότι οφείλουμε να λειτουργούμε όσο το δυνατόν πιο κοντά σ΄αυτό που θεωρούμε ιδεατό, εφαρμόζουμε κι άλλους τρόπους που διασφαλιζουν την ισότιμη συμμετοχή όλων. Ο κυριότερος είναι η κυκλική εναλλαγή των αρμοδιοτήτων, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η συμμετοχή όλων σε όλες τις αρμοδιότητες είναι αναγκαστική. Άλλωστε η συμμετοχή στο ίδιο το σχήμα είναι προιόν ελεύθερης συμφωνίας! Σε μια ομάδα δεν έχουμε όλοι τις ίδιες δεξιότητες,(άλλος καλή πένα, άλλος οργανωτικότητα, άλλος είναι καλός στη χρήση της τεχνολογίας κ.τ.λ). Μπορεί λοιπόν να μην είμαστε όλοι ίδιοι αλλά είμαστε όλοι ίσοι και οφείλουμε στα πλαίσια του συλλογικού και συντροφικού πνεύματος να επωμιζόμαστε εξίσου το βάρος των ευθυνών της ομάδας. Γι αυτό είναι καλό και ωφέλιμο να περνάμε όλοι απ’ όλους τους ρόλους. Για να εξασκούμαστε σ΄ αυτούς αλλά και για να μην παγιώνονται και προσωποποιούνται.

Η Διαδικασία τακτικής συνέλευσης ορίζεται με βάση την κυκλική εναλλαγή. Κάποιος/κάποια είναι αρμόδιος/α για να συντονίζει, να δίνει το λόγο, να επισημαίνει αν κάποιος είναι εκτός θέματος και να επαναφέρει την κουβέντα, να φροντίζει να τηρείται το χρονοδιάγραμμα και η ομαλή ροή της συνέλευσης. Επίσης ένα άλλο μέλος καταγράφει τα πρακτικά των συνελέυσεων και τα αναρτά στο φορουμ ώστε να ενημερώνονται οι τυχόν απόντες/ούσες, να έχουν την δυνατότητα τα μέλη να ανατρέξουν στις προηγούμενες συνελεύσεις για να προετοιμαστούν για τις επόμενες, να διατηρείται η συνοχή και να υπάρχει καταγεγραμμένο το ιστορικό, (αυτό είναι βαρυσήμαντο σε μία απολογιστική διαδικασία και παράλληλα διασφαλίζει την διαφάνεια των διαδικασιών).
Ενημερώσεις: Αρχικά γίνονται τυχούσες ενημερώσεις. Αν κριθεί απαραίτητο, κάποια ενημέρωση γίνεται θέμα και συζητείται αργότερα.
Θεματικές: Ακολουθεί ο καθορισμός των θεμάτων που θα συζητηθούν. Ο καθένας μπορεί να θέσει ένα θέμα προς συζήτηση. Θέματα που έχουν ανοιχτεί από την προηγούμενη συνέλευση, θέματα που επείγουν ή θέματα που θα θεωρηθούν ότι είναι μείζονος σημασίας βρίσκονται σε προτεραιότητα. Η συζήτηση γίνεται με τη μορφή τοποθετήσεων.
Επιλέξαμε η Λήψη των Αποφάσεων να ορίζεται μέσα από αμεσοδημοκρατικές συνελεύσεις, όπου η γνώμη του καθενός έχει ίση βαρύτητα με των υπολοίπων, υλοποιώντας τις εμείς οι ίδιοι, χωρίς την διαμεσολάβηση τρίτων για την “ορθολογικότερη ανάλυση” ή την “βαρετή εκπόνηση” του ενός ή του άλλου  θέματος. Τρόπος λήψης των αποφάσεων είναι η συνδιαμόρφωση, οι αποφάσεις δηλαδή λαμβάνονται έπειτα από συζήτηση, επιχειρηματολογία και ζύμωση. Είτε μέσω της σύνθεσης των διαφορετικών αλλά ομόρροπων απόψεων είτε δια μέσω της συναίνεσης. Για ζητήματα και θέσεις αξιακού χαρακτήρα απαραίτητη είναι για μας η ομοφωνία. Αν δεν επιτευχθεί ομοφωνία γίνεται νέος κύκλος συζητήσεων ώστε με σύγκλιση και αμοιβαία θέληση να βρεθεί κοινός τόπος συμφωνίας. Παρ’όλα αυτά για μια συζήτηση που το περιεχόμενο της αφορά ένα ζητούμενο τακτικής ή κάποιο πρακτικό θέμα, μετά την προσπάθεια επίτευξης της σύνθεσης-συναίνεσης  αν αυτή δεν φέρει κάποιο αποτέλεσμα, τότε προχωρούμε σε διαδικασία ψηφοφορίας, με ενισχυμένη πλειοψηφία ¾ (τριών τετάρτων), ώστε να καταλήξουμε. Οι όποιες διαφωνίες αφού καθιστούν ξεκάθαρες, καταγράφονται και επανεξετάζονται σε συνδυασμό με τον απολογισμό της εκάστοτε δράσης. Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται από το σύνολο της συνέλευσης είναι συνειδητά δεσμευτική, έτσι όλοι όσοι συμμετέχουν είναι ίσοι με ίσα δικαιώματα και ίσες υποχρεώσεις. Με λίγα λόγια, έχουμε συμφωνήσει να λειτουργούμε αντι-ιεραρχικά, μακριά από λογικές ανάθεσης και συγκεντρωτισμού προσπαθώντας να βελτιώσουμε τις διαδικασίες μας μέσω της διαφορετικής εμπειρίας που αποκομίζει ο καθένας από τον ίδιο τον αγώνα.
Η υλοποίηση των αποφάσεων (συγγραφή κειμένων, σχεδιασμό αφισών,συντονισμος κλπ) γίνεται με ομάδες εργασίας. Η συμμετοχή σε αυτές είναι εθελοντική και απαραίτητη στη βάση της αυτοοργάνωσης. Αποτελούνται από δύο ή περισσότερα μέλη. Αναφορικά με την σύνθεση τους πιστεύουμε ότι είναι καλό αυτός που πρότεινε κάτι να με μετέχει στην ομάδα που θα το υλοποιήσει και ότι είναι καλό να έχει διαφορετική σύνθεση κάθε φορά. Είναι χρήσιμο οι ομάδες να ενημερώνουν τα υπόλοιπα μέλη για την πορεία της εργασίας τους εγκαίρως,μέσω του φόρουμ, ώστε έχουν όλοι συνολική εικόνα και συγκεκριμένες προτάσεις. Η επόμενη συνέλευση επικυρώνει μετά από τυχούσες ενστάσεις, προσθήκες και αλλαγές το έργο των ομάδων εργασίας. Κάθε κείμενο, αφίσα και δράση πρέπει να επικυρώνεται από τη συνέλευση πριν δημοσιευτεί στο φόρουμ ώστε να διασφαλίζεται η συμφωνία όλων και να αντιπροσωπεύει συνολικά την συλλογικότητα. Η υλοποίηση δράσεων(αφισοκολλήσεις, μοιράσματα, εκδηλώσεις) είναι δεσμευτικές για το σώμα της συνέλευσης για ευνόητους λόγους εκτός ειδικών περιπτώσεων.
Αυτό-μόρφωση: Θεωρούμε σημαντικές τις συζητήσεις μη αποφασιστικού χαρακτήρα που μας βοηθάνε να γνωρίσουμε θέματα που θεωρούμε σημαντικά και να ζυμωθούμε πάνω σε αυτά. Γι αυτό ανά τακτά χρονικά διαστήματα προσθέτουμε μία δεύτερη συζήτηση με σκοπό την αυτό-μόρφωση μας. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βάση υλικό και βιβλία από διάφορες πηγές ή άλλες συλλογικότητες.
Ταμείο: Στη βάση της αυτοοργάνωσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτοχρηματοδοτούμε το εγχείρημα μας. Για το σκοπό αυτό διατηρούμε ταμείο (το οποίο, όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα εναλλάσσεται κυκλικά) Κάθε μέλος συνεισφέρει σε αυτό, ανάλογα με τις δυνατότητες του.
Τραπεζακι: Η Ελ.Πα.Π δεν είναι μια κλειστή αυτό-αναφορική ομάδα. Έχει συσταθεί για να παρεμβαίνει εντός του πανεπιστημίου απευθυνόμενη στον κόσμο που δραστηριοποιείται στους χώρους του (φοιτητές, εργαζομένους κ.α).Αν κάποιος/α ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή μαζί μας μπορεί να μας βρει κάθε εβδομάδα στο τραπεζάκι μας στο αίθριο του παντείου για να πάρει υλικό μας και αν θέλει να γνωριστούμε. Θεωρούμε σημαντική την παρουσία μας με τραπεζάκι γιατί μας ενδιαφέρει η αμεσότητα και η σταθερή συνεπής παρουσία στο χώρο του παντείου.
Εισαγωγή νέου μέλους: Αν κάποιος/α ενδιαφέρεται να γίνει μέλος της Ελ.πα.π έχει ένα λόγο παραπάνω να μας βρει και να τα πούμε από κοντά στο τραπεζάκι και αφού διαβάσει τις αρχές λειτουργίας και τα κείμενα μας και εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες μπορεί να παρακολουθήσει την τακτική συνέλευση.

Τα παραπάνω ή μέρος αυτών μπορούν να αλλάξουν με απόφαση συνέλευσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *