Αυτοοργάνωση ενάντια σε καριερίστες, καθηγητάδες, αφεντικά!

Πανό που κρεμάσαμε στη σχολή:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *