Η διαχείριση της κρίσης απο τα αφεντικά και η δική μας απάντηση

Την Τρίτη 15/10 έγινε προσπάθεια απο τα κάτω, χωρίς την σφραγίδα του ΔΣ να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του φοιτητικού συλλόγου στο Πάντειο. Αν και μαζεύτηκε αρκετός κόσμος, σε καμία περίπτωση δεν έφτασε την τυπική απαρτία(300 άτομα) και έτσι η συνέλευση δεν έγινε. Εμείς, μοιράσαμε την αναλυσή μας για τα τρέχοντα και μαζί μια άποψη για τον θεσμό της Γενικής συνέλευσης.

Τα κείμενα σε pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *