Κείμενο παρουσίασης της Ελευθεριακής Παρέμβασης Παντείου

Βιώνοντας και συνειδητοποιώντας την αδιέξοδη κατάσταση, τόσο στην κοινωνία όσο και στο πανεπιστήμιο, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια ελευθεριακή συλλογικότητα με χώρο δραστηριότητας το Πάντειο.

 

Για εμάς η παιδεία αποτελεί κύριο συστατικό για τη διαμόρφωση μιας ελεύθερης κοινωνίας. Ωστόσο, το καπιταλιστικό σύστημα χρησιμοποιεί το πανεπιστήμιο ως μηχανισμό αναπαραγωγής των κυρίαρχων θεσμών και αξιών , παρέχοντας στείρα τυποποιημένη γνώση. Επίσης η πλήρης εναρμόνιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις εκάστοτε προσταγές της αγοράς καταλύει και τα τελευταία στοιχεία του κοινωνικού του χαρακτήρα.

 

Η έλλειψη συμμετοχής της πανεπιστημιακής κοινότητας στην οργάνωση και λειτουργία του πανεπιστημίου, που οφείλεται στις γραφειοκρατικές δομες, στην απάθεια απέναντι στις συλλογικές διαδικασίες και τη μονοπώληση αυτών απο τις κομματικές παρατάξεις, οδηγούν στη διάλυση της λεγόμενης φοιτητικής κοινότητας και την αποξένωση του πανεπιστημίου απο τις κοινωνικές εξελίξεις. Το πανεπιστημίο όντας αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας οφείλει να αποτελεί ζωτικό χώρο άσκησης κριτικής των πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών.

 

Επιδιωξή μας είναι η μετατροπή του πανεπιστημίου σε μια αυτοοργανωμένη κοινότητα που θα λειτουργεί βάσει της ελευθερίας και της ισότητας σε συνδυασμό με την προαγωγή του στοχασμού και της γνώσης. Πιο συγκεκριμένα επιθυμούμε τη συνεργασία φοιτητών, διαδασκόντων, εργαζομένων στο πανεπιστήμιο τμημάτων της κοινωνίας που αναζητούν πολιτική έκφραση, καθώς και την κοινή δράση με άλλες παρόμοιου περιεχομένου συλλογικότητες.

Σύμφωνα με τις παραπάνω θέσεις απορρίπτουμε κάθε έννοια διαμεσολάβησης, αυθεντίας και αντιπροσώπευσης μέσω εκλογών.  Αντ’ αυτού επιλέγουμε τις αμεσοδημοκρατικές συνελεύσεις, τις αντιιεραρχικές δομές, και την άμεση αυτόνομη δράση προτάσσοντας την αυτοργάνωση στην πράξη.

                                                                                                                   

                                                                                                              Ελευθεριακή Παρέμβαση

                                                                                                                     Παντείου      

                                              epp.espiv.net
epp.espivblogs.net

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5/4 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α1 ΩΡΑ 14:00  ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «Συμβούλια Διοίκησης: Άλλος ένας σταθμός στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης»

Κάλεσμα σε ανοιχτή εκδήλωση/συζήτηση

”Διοικητικά Συμβούλια: Άλλος ένας σταθμός στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης”

Με αφορμή τις πρόσφατες (ακυρωμένες) εκλογές των Συμβουλίων Διοίκησης συζητούμε για το πως βλέπουμε την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, τη θέση μας και την οργάνωση των αντιστάσεων μας μέσα στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται.

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5/4 ΣΤΙΣ 14:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α1

 

Μέρα και ώρα συνέλευσης

Κάθε Τρίτη 18:00 τακτική συνέλευση σχήματος. Συγκέντρωση στο αίθριο(μέχρι να βρούμε σταθερή αίθουσα).

Η συνέλευση είναι ανοιχτή και μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε αρκεί να συμφωνεί στις βασικές αρχές της συλλογικότητας. Η συνέλευση δεν έχει σχέση με κόμματα, δεν έχει κανενός είδους ιεραρχία, δεν δέχεται κανενός είδους φασιστική, ρατσιστική και σεξιστική λογική. Αποφασίζουμε ισότιμα μέσα απο αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.